Bendrosios verslo sąlygos

BENDROSIOS SĄLYGOS IR SĄLYGOS

----

APŽVALGA

Šią svetainę valdo Rustam Kasumov e.U operuoti. Visoje svetainėje sąvokos „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia Rustam Kasumov e.U Rustamas Kasumovas e.U siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Kai lankotės mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų įsigyjate, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygos ir politika, nurodytos čia ir (arba) pasiekiamos naudojant hipersaitą. Šios taisyklės ir sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra lankytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai.
Atidžiai perskaitykite šias taisykles ir nuostatas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios taisyklės ir sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos taisyklės ir sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.
Mūsų parduotuvė yra Shopify Inc. priglobta. „Shopify“ suteikia mums internetinės el. prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir nuostatomis patvirtinate, kad esate bent pilnametystės savo gyvenamojoje šalyje arba esate pilnametystės. savo gyvenamojoje šalyje ir jūs davėte mums sutikimą leisti jūsų nepilnamečiams giminaičiams naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalite perduoti jokių kirminų, virusų ar bet kokio kito žalingo kodo.

Pažeidus arba pažeidus bet kurią iš šių Sąlygų, Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugas.

Jūs suprantate, kad jūsų informacija (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduota nešifruota ir gali būti susijusi su (a) perdavimu įvairiais tinklais ir (b) pakeitimais, kad atitiktų ir prisitaikytų prie techninių tinklų ar įrenginių prijungimo prie tinklo reikalavimų. prisitaikyti prie šių. Kreditinės kortelės informacija visada yra užšifruota, kai ji perduodama tinklais.

Sutinkate neatkurti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie Paslaugos arba jokių kontaktų svetainėje, per kurią teikiama Paslauga, be aiškaus raštiško mūsų leidimo atgaminti, nekopijuoti, parduoti, perparduoti ar eksploatuoti.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKUMAS

Nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šiame puslapyje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai gali būti naujausia ir pateikiama tik jūsų patogumui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).

Shopify nebus atsakinga jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų rodomos parduotuvėje esančios mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitorius tiksliai parodys visas spalvas.
Pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis ten, kur tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį mums pateikiate. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos savo nuožiūra pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.
Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius, įsigytus mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PAPILDOMI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvesti.

Sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie šių įrankių „toks, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl papildomų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar susijusių su tuo.

Bet koks papildomų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte užtikrinti, kad sutinkate su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai). yra su jais susipažinę ir su jomis sutinka.

Taip pat ateityje galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų paslaugą, gali apimti medžiagą iš trečiųjų šalių.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios su mumis neveikia. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią medžiagą ar svetaines arba už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Nesame atsakingi už jokią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu pateikiate tam tikrus pranešimus (pvz., b Konkurso darbai) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai „komentarai“), sutinkate, kad mes galime skelbti komentarai, kuriuos mums siunčiate, gali būti redaguojami, atgaminami, publikuojami, platinami, verčiami ir kitaip naudojami bet kurioje laikmenoje bet kuriuo metu ir be apribojimų. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) laikyti bet kokių komentarų konfidencialiais, (2) mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.1 daryk taip.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos, šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios, neapykantą kurstančios ar nepadorios medžiagos, taip pat jame nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės ar programos veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi, arba kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už savo komentarus ir jų tikslumą. Mes nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Perskaitykite mūsų duomenų apsaugos deklaraciją.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Retkarčiais mūsų svetainėje arba mūsų Paslaugoje gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais. , tranzito laikas ir prieinamumas yra. Mes pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą) keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, susijusius su paslauga arba yra neteisinga bet kurioje susijusioje svetainėje.

Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus įstatymų reikalaujamus atvejus. Bet kokios atnaujinimo datos, pateiktos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikomos nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų taisyklėse ir sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) kištis į mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises arba jas pažeisti; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją;
(g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris kaip nors paveiks Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą arba veikimą; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) už el. pašto šiukšlių siuntimą, sukčiavimą, apsimetimą, pretekstą, žvalgymąsi, nuskaitymą ar įbrėžimą; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, jei pažeidžiate bet kurį iš draudžiamų naudojimo būdų.

13 SKYRIUS – ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba nutraukti paslaugos teikimą bet kuriuo metu, jums neįspėję.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudojantis paslauga arba Jūs patys rizikuojate, kad negalėsite naudotis Paslauga. Paslauga ir visi per paslaugą jums siūlomi produktai ir paslaugos (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokio pareiškimo, garantijų ar sąlygų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomas, įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ar nepažeidimo garantijas ar sąlygas.
Rustamas Kasumovas e.U, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, dukterinės įmonės, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai yra atsakingi už bet kokią žalą, praradimą, pretenziją arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokį pelno praradimą, negautas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą) ar griežtąja atsakomybe, ar kitaip atsirandančią dėl paslauga ar produktai , gauti naudojant Paslaugą, arba bet kokia kita pretenzija, bet kokiu būdu susijusi su Paslaugos ar bet kurio produkto naudojimu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokį praradimą ar žalą. dėl naudojimosi Paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktais), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per Paslaugą, net jei apie jų galimybę buvo pranešta.
Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė apribojama iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATGALINIMAS

Sutinkate pranešti Rustam Kasumov e.U ir mūsų patronuojančios įmonės, dukterinės įmonės, filialai, partneriai, pareigūnai, vadovai, agentai, rangovai, licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai, subrangovai, tiekėjai, stažuotojai ir darbuotojai, susiję su bet kokia pretenzija ar reikalavimu, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, kuriuos pateikė bet kuri trečioji šalis. dėl šių Sąlygų taisyklių ir sąlygų arba dokumentų, į kuriuos jos įtrauktos kaip nuoroda, pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKYRIUS – ATSKYRIMAS

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia įstatymas, o neįgyvendinama dalis Šios Bendrosios sąlygos ir sąlygos yra privalomos, o toks nustatymas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki nutraukimo datos, galioja ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.

Šios sąlygos galioja tol, kol jas nutrauksite jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias Sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei, mūsų vieninteliu sprendimu, nevykdote arba įtariame, kad nesilaikėte bet kurios šių taisyklių ir sąlygų nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos imtinai ir (arba) nesugebėsime Suteikti jums prieigą prie mūsų paslaugų (ar jų dalių).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS

Jei nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios teisės ar nuostatos, numatytos šiose taisyklėse ir sąlygose, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime.

Šios sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius arba vienalaikės sutartys, pranešimai ir pasiūlymai, tiek žodiniai, tiek rašytiniai, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, ankstesnes Sąlygų versijas).
Jokios šių Bendrųjų sąlygų aiškinimo dviprasmybės neturėtų būti aiškinamos prieš projektą rengiančią šalį.


18 SKYRIUS – TAIKOMA TEISĖ

Šioms taisyklėms ir sąlygoms bei bet kurioms atskiroms sutartims, kuriomis teikiame jums Paslaugas, taikomos Austrijos įstatymai ir jos aiškinamos pagal juos.


19 SKYRIUS – SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Sąlygų versiją.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių taisyklių ir sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote reguliariai tikrinti mūsų svetainę dėl galimų pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis arba prieiga prie mūsų svetainės ar Paslaugos po bet kokių šių taisyklių ir sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.


20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie taisykles ir sąlygas reikia siųsti adresu support@berglust-help.com an.